publikasjoner

Q barnekultur er et informativt og kritisk kulturmagasin for lesere som er opptatt av kulturtilbud til barn og unge. Barn er ikke bare fremtidens brukere av kultur. Barn er dagens brukere av kultur. Men hva slags kultur er det får barn tilbud på, og hvorfor ser tilbudene ut som de gjør? Hvordan står det egentlig til med vilkårene for barnekultur i Norge? Dette er omfattende spørsmål som inviterer til meningsbrytning og debatt. Siden første utgave i 2009 har kulturmagasinet Q bidratt med nye spørsmål, nye vinklinger og ny kunnskap om barnekultur. Ikke bare gjennom en stor bredde i reportasjer og artikler om norsk barnekultur. Også med reportasjer om barnekultur i andre europeiske land på tema som setter norsk barnekultur i perspektiv, og som bidrar til komparasjon, inspirasjon og debatt.