DKS PRODUKSJONER

Fargefabrikken utvikler produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Stikkord for tilbudet er en dialogbasert formidling kombinert med workshop.

Edvard Munch og Tante Karen – en aktivitetstsutstilling som forteller historien om den verdenskjente kunstneren Edvard Munch og hans tante, Karen Bjølstad. Karen Bjølstad tok seg av lille Edvard og søsknene etter at Edvard Munch sin mor, Laura Cathrine, døde i 1868. Tante Karen skulle bli den fremtidige kunstnerens kreative inspirator i barne- og ungdomsårene. Med tekst, bilder og aktiviteter presenterers eksempler på hans tidlige arbeider, og det nære og inspirerende forholdet til Tante Karen.

Da Munch begynte å male skulle maleriene være så fotografisk nøyaktige som mulig. De skulle ligne naturen. Han lærte seg også først å male på denne måten, men han ville noe mer enn bare å imitere. Han ville også uttrykke følelser – både i naturen og til de personene han malte. Han ville studere menneskene i tilværelsen. Til det trengte han nye arbeidsmetoder og han eksperimenterte seg frem. Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Mens andre malte detaljer med tynn, liten pensel, brukte Munch bred pensel med frie, sveipende strøk. Malingen la han på i rene fargelag. Han eksperimenterte hele livet med å finne uttrykk for sine egne og andres følelser. Mange mente bildene hans var slurvete, og selv oppfattet flere av arbeidene uavsluttede eksperimenter.

I løpet av aktivitetsutstillingen går vi gjennom fargebruk, symbolikk, perspektiv, kropps-språk og komposisjon i Munchs motiver. I elevarbeidet fokuserer vi på fantasi, følelser og stemninger, dramaturgi og humor. Elevene blir godt kjent med Munchs uttrykksmåter og bruker dette ivrig i bildene de arbeider frem. Perspektiv, fargebruk og eksperimentering med ulik strek gir ulike resultater. Vi jobber også med collage med garn og limpistol i et felles arbeid.

Dette er en kunnskapsbasert aktivitetsutstilling som er tilpasset grunnskolens læreplan. Elevene blir kjent med bilder av en norsk billedkunstner, og erfarer hvordan dette kan brukes som utgangspunkt for eget arbeid. De får trening i å visualisere og formidle egne uttrykk, og får kjennskap til hvordan en norsk kunstner visualiserer natur og følelser. Aktivitetsutstillingen kan fungere tverrfaglig.

Forarbeid. Hvem var Edvard Munch? Når levde han?
Etterarbeid. Skriv en liten historie til ditt eget Skrik-bilde. Lag en elevstyrt Munch-utstilling med elevverkene på de respektive skoler.

Aktivitetsutstillingen varer i 2-3 skoletimer + pause

PLUS – en aktivitetsutstilling om norsk kunst- og håndverkshistorie i Gamlebyen, dens opprinnelse og mangfold. Denne DKS-produksjonen formidler brukskunstorganisasjonen PLUS sitt virke i Gamlebyen mellom 1958 og 1978 – en markant og viktig periode i norsk designhistorie. Målgruppen for formidlingen er mellomtrinnet i grunnskolen. Produksjonen består av en utstilling av enkeltstående originalverk fra PLUS, samt foto-/bildemontasje med utvalgte fotografier av kunsthåndverket som ble laget. Videre formidler produksjonen miljøskildringer fra PLUS-verkstedene gjennom filmvisning fra de ulike verkstedene. Som avsluttende del av formidlingen arrangeres verksted med en konkret kunst- og håndverksoppgave.

Sulpturverkstedi skulpturverkstedet får elever og lærere omvisning i Gamlebyen hvor de ser på 2 ulike skulpturer. Deretter arbeider elevene med utforming av skulpturer med gips som materiale. I tillegg til kjennskap til lokal historie og bruk av materialer for å lage en skulptur, formidler prosjektet også en oppmerksomhet om alle de spennende skulpturer og utsmykninger som kan oppdages på turer gatelangs i både byer og på mindre steder. Skulpturprosjektet har også forbindelse med Kulturhuset Qulthus sitt faste tilbud på Edvard Munch og hans familietilknytning til Fredrikstad. Skulpturverkstedet tilrettelegger for at elever skal kunne forme små skulpturer inspirert av Edvard Munchs motiver. Målgruppen for produksjonen er småskoletrinnet i grunnskolen.